TEST_F(StorageDAGTest, ChainTest) 代码是不有问题

TEST_F(StorageDAGTest, ChainTest) {
StoragePlan dag;
size_t lastIdx;
for (size_t i = 0; i < 10; i++) {
auto node = std::make_unique<RelNode>(folly::tostd::string(i));
if (i != 0) {
node->addDependency(dag.getNode(lastIdx)); 《-------这里是不应该是i?
}
lastIdx = dag.addNode(std::move(node));
}

这里的逻辑ok,lastIdx 用来记录本节点依赖的节点index。

此话题已在最后回复的 30 天后被自动关闭。不再允许新回复。